Välkommen

TILL ÖSTHAMMARS SEGELSÄLLSKAP

Läs mer

ÖSS

Senaste nyheterna

Städdagen på Bergskär den 6 juni är inställd

Av Håkan Zetterström | juni 5, 2020 | 0 Kommentarer
Lördagen den 6 juni var det tänkt att hålla städdag på Bergskär. Pratade under fredagen med Bergskärssektionen ordförande Ulf Lundqvist som har beslutat att ställa in städdagen på grund av väderutsikterna med regn och ofördelaktiga vindar. Även söndagens utsikter säger kraftiga vindbyar…

Vi var 25-30 personer på arbetsdagen och medlemsmötet

19 maj 2020
Lördagen den 16 maj var det arbetsdag och medlemsmöte på varvet. Många kom och gjorde en insats för sällskapet. Vi jobbade med vatten och el på brygga B-2 samt förankringar på B-4. Även på klubbhuset gjordes arbete med att sopa/skrapa…

Bryggorna och rampen på Marinvägen/Sågen

05 maj 2020
Det har pågått och pågår ett saneringsarbete rörande marken vid Marinvägen. Detta har inneburit att det inte går att komma ner till brygga eller ramp. Arbetet är sedan en tid delvis klart så att staketet runt arbetsplatsen har flyttas något. Det…

Bevattningsförbud i Östhammars kommun

05 maj 2020
Från den 6 maj är det restriktioner för användande av vatten i Östhammars kommun. Detta innebär att dricksvatten endast skall användas till mat, dryck och hygien. Du som har båt inom kommunen får från nu tvätta din båt med sjövatten och…

Vad är det som gäller för båtar och båtvagnar på varvet sommaren 2020

28 april 2020
Båt på varvet: ÖSS vill påminna om att ni som har skäl att ha sin båt kvar på varvsområdet över kommande sommar skall ansöka om detta före 15 maj. Skriv ner ert namn, mailadress telefonnummer båttyp samt skäl till varför…

Vårens sjösättning + uppgifter om din båt

01 april 2020
ÖSS kommer under lördagen den 4 april att lägga ut sjösättningspärmen. Första sjösättningsdag är onsdagen den 22 april Se vidare i Aktivitetskalendern för andra dagar. I år skall du vara extra noga med att fylla i dina båtdata på ditt…

Så agerar vi i Coronatider.

31 mars 2020
Många av er kanske undrar vad som kommer att hända med ÖSS och båtlivet i sommar nu när Coronaviruset är här. Vår plan är alla skall få sina båtar i sjön. Sjösättning räknar vi med att kunna genomföra som planerat…