Bevakning och arbetsplikt

Bevakning 2022
Tyvärr har det blivit fel i informationen vid olika tillfällen vilka bryggor det är som går bevakning denna säsong. Jag beklagar detta och vi har diskuterat i styrelsen hur vi skall hantera detta.
Beslutet är,
A2, A3, B1, B3, B4, B5 samt S. Detta följer bevakningsordningen som vi haft och får minst påverkan på de skapade scheman som är uppgjorda.
Jag kommer kontakta de personer, ca 10-15 stycken,  som berörs personligen inom de närmsta dagarna och vill Ni gå ändå så är det självklart bara bra.
Hoppas Ni har överseende med det inträffade

Bevakning

Du som har bryggplats hos ÖSS skall genomföra bevakning. Normalt går man 2 år utav 3.
Bevakning går vi för att hålla obehöriga borta från vårt varv och båtar, men även för att ha koll på varandras båtar och förtöjningar så inget händer. Bor du en bit bort är bevakningen ett sätt att känna sig  tryggare då du vet att det finns någon som tittar till båtarna. I samband med bevakningen finns några arbetsuppgifter att utföra i klubbhuset. Allt framgår i bevakningsinstruktionen som finns i klubbhuset då du går bevakning. Boka bevakning kan du göra i den pärm som läggs ut i klubbhuset från 1 januari fram till 15 mars. Det går även att kontakta expeditionen som hjälper till att boka tid.
Den som inte kan fullgöra sin bevakning ska snarast meddela sin vaktpartner och ÖSS-kansli. Kom överens om ny tid med din bevaknings kollega utifrån de lediga tider som finns i bevakningslistan. Valt tillfälle meddelas kansliet och förs in i bevakningsschemat. Om bevakningsskyldigheten inte fullgörs debiteras medlemmen en extra avgift i enlighet med beslutade avgifter.

Arbetsplikt

För att kunna bibehålla och utveckla ÖSS krävas att arbeten genomförs på varv, bryggor och byggnader. Valda funktionärer gör ett jättejobb men mer krävs. För detta finns det arbetsplikt som skall fullgöras årligen av de som har bryggplats och eller varvsplats. Arbetsplikt innebär att deltaga och genomföra arbeten vid minst en av arbetsmåndagarna eller arbetslördagarna per år. Arbetsdagarna organiseras genom att det finns arbetsledning på plats som talar om vad som skall genomföras och dessa tillhandahåller material och verktyg för detta.  Samling sker vid klubbhuset.  Arbetsmåndagarna startar kl 18.00 och slutar ca 20.00. På arbetslördagarna startar vi normalt kl. 10.00 och slutar tidig eftermiddag. Vilka dagar det är arbetsdagar (måndag respektive lördag) finns angivet  i ÖSS aktivitetskalender som du hittar på annan plats här på hemsidan. Det går även att överenskomma med någon av våra funktionärer om en arbetsuppgift som kan utföras på annan tid. Vid arbetstillfällena anordnas normal fika för alla som deltar. Efter avslutat arbete skall du i den pärm som läggs ut skriva ditt namn för att ÖSS skall ha koll på hur många timmar som är nedlagda samt vilka som deltagit. Att inte genomföra årlig arbetsplikt kan rendera i en avgift i enlighet med beslutade avgifter.