Bevakning och arbetsplikt

Bevakning

Nytt är att alla bryggor går bevakning varje år

Du som har brygg plats hos ÖSS skall genomföra bevakning. Enligt beslut på årsmötet 2022 skall bevakningen från säsongen 2023 genomföras årligen Tidigare gick man 2 år utav 3 vilket nu inte gäller längre. Med den utökade årliga bevakningen kan ÖSS täcka upp vissa luckor som funnits i schemat och det ger även en bättre förståelse om när man skall gå sin bevakning.

Läs mera här: Bevakning 2023

Arbetsplikt

För att kunna bibehålla och utveckla ÖSS krävas att arbeten genomförs på varv, bryggor och byggnader. Valda funktionärer gör ett jättejobb men mer krävs. För detta finns det arbetsplikt som skall fullgöras årligen av de som har bryggplats och eller varvsplats. Arbetsplikt innebär att deltaga och genomföra arbeten vid minst en av arbetsmåndagarna eller arbetslördagarna per år. Arbetsdagarna organiseras genom att det finns arbetsledning på plats som talar om vad som skall genomföras och dessa tillhandahåller material och verktyg för detta.  Samling sker vid klubbhuset.  Arbetsmåndagarna startar kl 18.00 och slutar ca 20.00. På arbetslördagarna startar vi normalt kl. 10.00 och slutar tidig eftermiddag. Vilka dagar det är arbetsdagar (måndag respektive lördag) finns angivet  i ÖSS aktivitetskalender som du hittar på annan plats här på hemsidan. Det går även att överenskomma med någon av våra funktionärer om en arbetsuppgift som kan utföras på annan tid. Vid arbetstillfällena anordnas normal fika för alla som deltar. Efter avslutat arbete skall du i den pärm som läggs ut skriva ditt namn för att ÖSS skall ha koll på hur många timmar som är nedlagda samt vilka som deltagit. Att inte genomföra årlig arbetsplikt kan rendera i en avgift i enlighet med beslutade avgifter.