ÖSS Miljöplan

 

Miljön är något vi alla måste värna om. För detta har ÖSS tagit fram en Miljöplan som
beskriver hur du som medlem skall förhålla dig till miljöarbetet inom ÖSS och båtlivet.
Det förväntas att du som ÖSS:are följer dessa regler samt att du uppmärksammar och informerar
andra som som inte 
följer dessa. 

ÖSS Miljöplan behandlar följande områden:
- Miljöpolicy
- Miljöregler
- Avfallsplan
- Regler för upptagning/förvaring/vårrustning
- Handlingsplan vid miljöolycka och Aktuella telefonnummer

ÖSS-Miljöplan