Nyttig information och länkar

Egenkontroll av fritidsbåt

Gör en egenkontoll av din fritidsbåt.
Enkelt ochnödvändigt för att veta
att din båt är säker. Klicka på länken så
finner du en enkel gör-dig-själv instruktion

Lagring av information om medlemmar, GDPR
ÖSS omfattas av den nu gällande lagen och regler och lämnar på grund av detta följande information till våra medlemmar. 

ÖSS har Hjärtstartare
Hjärtstartare finner du året runt i ÖSS klubbhus på varvet.
Sommartid finns även hjärtstartare i klubbstugan på vår klubbholme Begskär