Varvssektionen

 

 

ÖSS varv

ÖSS varvssektion består av varvschefen med sina slipförmän. Dessa är ansvariga för varvsområdet med dess utrustning.

ÖSS varv ligger i direkt anslutning till hamnen i den innersta delen av Östhammarsfjärden. Vid varvet finns sjösättningskran, slip, sjösättningsramp, mastkranar och mastskjul. Vidare finns särskilda sjösättningsvagnar med vilka båtarna kan transporteras till och från uppställningsplatsen på varvet. Varvet har plats för ca 200 båtar.

Arbetet vid sjö- och torrsättning sköts av medlemmar/slipförmän som är särskilt utbildade för detta. Dessa är behjälpliga med upptagning och sjösättning med klubbens fasta kran samt transporter av båtvagnar inom varvsområdet med klubbens traktorer. Eventuell avpallning och påpallning av båtat på klubbens vagnar ansvara och ombesörjer båtägaren för själv. Se därför till att du har rätt kunskap om av och påpallning samt att du har personer till din hjälp.

Vid vinterförvaring på varvet är det inte tillåtet att använda jordankare eller dylikt till presenningar på grund av att el- och vattenledningar ligger ytligt på varvsområdet.

Båtar skall vara försäkrade av båtägaren för att den skall sjösättas/torrsättas och få ligga på varvet.
Varvet är tillgängligt för medlemmar året runt men under vintern stängs vatten och el av

Varvschefen meddelar
Inga båtar får ligga kvar på land efter 1/6. Detta är ett resultat av de förutsättningar som gäller i arrendeavtalet med kommunen. Dispens (skriftlig begäran) om att få ha båt kvar på varvet efter 1/6 kan beviljas av styrelsen då särskilda skäl föreligger.
Alla vagnar som kan transporteras efter bil skall också avlägsnas från varvet under perioden 1/6 till 15/8. Vagnar som blir kvar på varvet efter 1/6 avgiftsbeläggs (se Avgifter). En Kostnadsfri parkering finns att tillgå för de som inte har möjlighet att parkera sin vagn på annan plats. 

Har du jolle? Har du namn på den?
Alla jollar ska vara märkta med ägarens namn även om de ligger i jollestället.

Uppsägning av varvsplats
Du som i dag har varvsplats men inte kommer att nyttja den under kommande vinter skall sägas upp densamma före 15/8.
Om varvsplats inte sägs upp kommer du antaglig få en faktura då faktureringen utgår från de uppgifter vi har i vårt datasystem,  Ej heller kan vi hyra ut platsen till annan då vi inte fått något meddelande om uppsägning. Uppsägning av varvsplats hanterar du i Hantera medlemskap

Regler för varvet
Utförliga hamn- och varvsregler finns under Regler Hamn och Varv”

Båten ska ha markering där lyftslinget ska ligga så att drev, propelleraxlar, loggivare etc inte skadas. Båt som ställs upp med stöttor och bockar skall ställas upp så att den inte kan vältas av vind och snölast. De som har egna vagnar att ställa båten på ska ha markeringar hur båten ska ställas på vagnen. Varvspersonalen har rätt att vägra uppställning om stöttning eller vagn anses vara för dålig. Master som förvaras i mastskjulet ska vara "avklädda", dvs spridare, vant och stag ska vara avlägsnade. Båt och mast skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.