Styrelse

ÖSS STYRELSE

Vilka är vi och vilken roll har vi?

Styrelsen

Sällskapets högsta beslutande organ är sällskapets årsmöte. Sällskapets styrelse leder verksamheten utifrån av årsmötet beslutad aktivitetsplan, investeringsplan och budget

Ordförande
Håkan Zetterström
Tele: 070 - 5810209, Mail: h.zetterstrom@telia.com

Vice ordförande
Robert Jonsson
Tele: 073 - 8201102, Mail: 88jonsson@telia.com

Sekreterare
Peter Ekerling
Tele: 073 - 60008, Mail: peter@ekerling.se

Kassör
Johan Holmstedt
Tele: 070 - 5207521, Mail: holmstedt1964@gmail.com

Hamnkapten
Glenn Schröder
Tele: 070 - 5153945, Mail: glenn@marmabygg.se

Varvschef
Torbjörn Larsén
Tele: 073 - 3707273, Mail: torbjorn.larsen@telia.com

Materialförvaltare
Birger Eriksson
Tele: 072 - 5276420, Mail: klackskar@gmail.com

Bergskärssektionens ordförande
Ulf Lundqvist
Tele: 070 - 3090609, Mail: lundqvistulf@spray.se

Klubbhussektionens ordförande
Magnus Nilsson
Tele: 070 - 6300541, Mail: vasa4@telia.com

Motorbåtssektionens ordförande
Pernilla Ingvarsson
Tele: 070 - 34050173, Mail: pillan29@gmail.com

Klubbmästare
Vakant

Seglingssektionens ordförande
Vakant

Ungdomssektionens ordförande
Vakant

Suppleanter
Eva Lotta Agne
Tele:          Mail: nordanvik1@gmail.com

Håkan Sundin
Tele: 070 - 6678615, Mail: hsundin@telia.com

 

Yacht on the sea