Styrelse

ÖSS STYRELSE

Vilka är vi och vilken roll har vi?

Styrelsen

Sällskapets högsta beslutande organ är sällskapets årsmöte. Sällskapets styrelse leder verksamheten utifrån av årsmötet beslutad aktivitetsplan, investeringsplan och budget

Ordförande
Peter Ekerling
Tele: 073 - 6000810, Mail: peter@ekerling.se

Vice ordförande
Johan Holmstedt
Tele: 070 - 5207521, Mail: holmstedt1964@gmail.com

Sekreterare
Sue Lifvendahl
Tele: 070 - 7653609, Mail: suelifvendahl@hotmail.com

Kassör
Margareta Wingqvist
Tele: 070 - 6799161, Mail: margareta.wingqvist@gmail.com

Hamnkapten
Glenn Schröder
Tele: 070 - 5153945, Mail: glenn@marmabygg.se

Varvschef
Jonathan Warner
Tele: 070 - 1133722, Mail: w4rner@gmail.com

Materialförvaltare
Vakant

Bergskärssektionens ordförande
Ulf Lundqvist
Tele: 070 - 3090609, Mail: lundqvist.ulf@hotmail.com

Klubbhussektionens ordförande
Magnus Nilsson
Tele: 070 - 6300541, Mail: vasa4@telia.com

Motorbåtssektionens ordförande
Pernilla Ingvarsson
Tele: 070 - 3450173, Mail: pillan29@gmail.com

Klubbmästare
Camilla Sundin
Tele: 070 - 5132337, Mail: camillasundin@telia.com

Seglingssektionens ordförande
Robert Jonsson
Tele: 073 - 8201102, Mail: 88jonsson@telia.com

Ungdomssektionens ordförande
Ann-Charlott Edvinsson
Tele: 076 - 7707391, Mail: ace.edvinsson@gmail.com

Suppleant
Håkan Sundin
Tele: 070 - 6678615, Mail: hsundin@telia.com

Suppleant
Hans Oskarsson
Tele: 073 - 9205254, Mail: hans@homezon.se

 

Yacht on the sea