Hamnsektionen

IMG_6674
IMG_3029

ÖSS Hamnsektion
Hamnsektionen ansvarar för Sällskapets bryggor och fördelar bryggplatser. Varvssektionen består av vår Hamnkapten som till sin hjälp har  bryggansvariga för respektive brygga.

Bryggplatser
Östhammars Segelsällskap har ca 400 bryggplatser För närvarande finns det plats för mindre båtar, däremot är platserna för större båtar färre. Bryggornas uppmärkning är som följer, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6 och S
Vid bryggorna finns vatten framdraget, el finns  på en brygga B1 och B2 i övrigt får man vid behov dra från landfästet. De flesta bryggplatserna  B3, B4, B5, har boj som akterförtöjning. På övriga finns Y-bommar, A1 har en mix av bommar och bojar. Bommarna på A1 ägs av den som hyr bryggplatsen.
Alla bryggplatser är hyrda säsongsvis. Hamnchefen har ansvar att årligen fördela platser för bästa nyttjande av hamnen
utifrån behovet. Detta innebär att båtägare inte självklart behåller sin plats från ett år till annat.
Bryggplats kan inte överlåtas från en person till annan person ej heller hyras ut i andra hand.
Det är alltid Hamnkaptenen som fördelar.

Ansökning om bryggplats och  byte av bryggplats eller båt
All hantering  av ansökning om bryggplats, byte av bryggplats eller om du byter båt till annan storlek skall hanteras genom att du går in på Hantera medlemskap här på hemsidan. Där sker all ansökan och begäran om ändringar direkt från hemsidan. Det är viktigt att du går in i Hanterar medlemskap även om du enbart byter båt och behåller din bryggplats. Skälet är att ÖSS har båtdata lagrade och att delar av avgifter i Sällskapet är beroende på båtens storlek (längd och bredd).Om båtdata inte finns eller antas var fel kommer du att kunna få en högre avgift än annars vore fallet.
Din ansökan behandlas av ÖSS Hamnchef som kommer att kontakta dig.
Kom i håg att vara ute i god tid om du söker båtplats eller önskar byta båtplats.

Förtöjning av båtar:
Förtöjningsmaterielen skall anpassas till båtens behov, om osäkerhet råder kontakta i första hand er bryggförman. Om oklarheter återstår kontakta Hamnkapten. Båtar med boj skall vid regelbundna tillfällen kontrollera konditionen på boj och kätting till bojsten, helst skall detta ske vid varje sjösättning. Boj och bojsten är båtägarens egendom och därav inget som ÖSS har ansvar för. Förankring vid brygga skall ha fjädrar mellan båt och brygga, allt för att inte utsätta bryggor och båtar för häftiga ryck. Båtar med y-bommar skall ha minst 2st fjädrar förankrade i y-bommarna, i övrigt skall båten fästas till 4 punkter där så går. Om ni har Y-bom bara på en sida av båten fästes ena främre förankringen på bommen och andra sidan i ring i bryggan. Båtarnas avstånd till bryggan bör vara ca 40cm. Efter avslutad säsong monteras alla linor bort från bryggor och bommar. Båtägare är själv ansvarig för skada som uppstår på grund av brister i förtöjning eller materiel, därför är det ett krav att din båt är försäkrad.

Regler
För att hamnområdet med dess  båtplatser skall fungera  på ett bra sätt har ÖSS regler för detta som skall följas.
Dessa Ordningsregler för hamn och varv  kan komma att ändras över tid, därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på dessa