Avgifter

Nedan finner du avgifterna som vi tar för olika tjänster såsom båtplats, vinterförvaring m.m.