Sjösättningspärmen är nu utlagd!

ÖSS

ÄNTLIGEN börjar vädret vända mot en något mer båtvänlig väderlek! Med det kommer också årets upplaga av sjösättningspärmen.
Denna finns nu utlagd i klubbhuset enlig sedvanlig rutin.

Läs gärna försättsbladet i pärmen och hör av er om ni har frågor!

 

Allt gott,
Jonathan Warner
Varvschef