Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2019.
Här nedan kan du läsa senaste årsmötesprotokollet. Den på hemsidan publicerade versionen innehåller inte bilagor som ekonomi och budget. Hela protokollet med dess bilagor finns för medlemmar att finna på vår expedition.

Årsmötesprotokoll från årsmötet 2019-11-21 och senare. För tidigare årsmötesprotokoll, kontakta kansliet.