Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2022.
Här nedan kan du läsa senaste årsmötesprotokollet. Den på hemsidan publicerade versionen innehåller inte bilagor som ekonomi och budget. Hela protokollet med dess bilagor finns för medlemmar att finna på vår expedition.

För tidigare årsmötesprotokoll, kontakta kansliet.