Klubbhussektionen

ÖSS Klubbhus

ÖSS klubbhus, som ligger vid hamnen, är medlemmarnas naturliga samlingsplats. Huset innehåller en stor samlingslokal, kök, kansli, toaletter, dusch och bastu. Vidare finns Paviljongen som ligger på piren med utsikt ut över fjärden. Klubbhuset används, förutom för möten, till klubbaftnar, utbildning, av medlemmar för intagning av måltider, vila etc. Medlemmar kan även hyra lokalen till privata fester etc. för en mindre slant

Sommaren närmar sig och därmed kan arbeten på klubbhusen intensifieras. Vi kommer i samband med arbetsmåndagarna att utföra målning och allmänt underhåll av klubbhus och övriga byggnader.I övrigt kommer rengöring av fönster att göras och spindelnäten skall bort.
Det finns förutom det uppräknade ett och annat att göra i övrigt underhåll på byggnaderna. Detta skall vi även försöka genomföra.
Som ni kan förstå räcker inte vi fyra till för att genomföra allt som behöver göras, därför hoppas vi på er som medlemmar ställer upp på de planerade arbetsmåndagarna. Vi behöver all hjälp vi kan få.
Vi skall se till att arbetsmåndagarna är väl förberedda med arbetsledning och material för att underlätta för er att genomföra ett gott arbete.
Klubbhussektionen

Bokning

Om du behöver utnyttja klubbhuset för någon aktivitet, fest etc så kontakta kansliet