Bergskärssektionen

IMG_0310
Midsommar pa Bergskar

ÖSS klubbholme Bergskär

Bergskär är vår uppskattade klubbholme. Bergskär ligger i farleden in eller ut från Östhammar
Lat N 60⁰ 11.9 Long E 18⁰ 29.5  Mellan Östhammar och Bergskär är det drygt 5 nm. Här finns bryggor och bojar att förtöja vid och på land finns toaletter och sopmajor. På trallen mot bryggorna finns en iordningställd grillplats. Det finns även en klubbstuga att tillgå samt en naturstig runt ön. El finns på bryggan att användas av ÖSS medlemmar.
Söder om bryggorna finns en bastu som kan elda upp sedan man huggit sin egen ved. Det finns även en mindre flytbrygga på öns södra sida.

På Bergskärs nordvästra sida finns privat mark med hus och mindre brygga. Detta område tillhör inte ÖSS skall inte beträdas av  gästande båtar till ÖSS klubbholme.

Tänk på brandfaran vid grillning och bastubadande. I de fasta grillarna används endast grillkol, ved är förbjudet. Ha alltid en hink med vatten beredd ifall att. Är det utfärdat eldningsförbud skall dessa regler ovillkorligen följas.

Bergskär är resultatet av ett mångårigt arbete av sällskapets medlemmar. Gästande båtar har att följa, på Bergskär, anslagna regler

Välkommen till Bergskär!

IMG_2770