Välkommen

TILL ÖSTHAMMARS SEGELSÄLLSKAP

Läs mer

ÖSS

Senaste nyheterna

Semestertider

Av Håkan Zetterström | juni 17, 2020 | 0 Kommentarer
Det är semestertider och så även för Monica på vårt kansli. ÖSS kansli kommer att vara stängt vecka 28 t.o.m vecka 30. Om ni har något viktigare ärende under denna tid ber vi er kontakta lämplig ÖSS funktionär beroende på…

Eldningsförbud

14 juni 2020
I Östhammars kommun är det till och från eldningsförbud beroende på väderförhållanden. För att minska brandrisken gäller ALLTID  att endast de fasta grillarna på Bergskär får användas.  Använd endast grillkol eller briketter i grillarna. Vedeldning i grillarna är absolut förbjudet.…

Bastun på Bergskär

29 maj 2020
Bastun på Bergskär är tillgänglig  men ÖSS styrelse har besluta att införa vissa begränsningar på grund av Coronaviruset. Från nu gäller följande vid bastubad :: – En båtbesättning/familj åt gången – Max 4 personer i bastun eller omklädningsrum samtidigt – Bastun skall rengöras före…

Båtsamverkan

25 maj 2020
Den 2 juni anmäldes en 150 hk båtmotor stulen på Stenskär, Östhammar. Motor samt båtens GPS är tillgripna. Brottstiden är 31/5 – 2/6. Det är inte helt ovanligt att flera motorer stjäls i samma område och att de lämnas på…

Vi var 25-30 personer på arbetsdagen och medlemsmötet

19 maj 2020
Lördagen den 16 maj var det arbetsdag och medlemsmöte på varvet. Många kom och gjorde en insats för sällskapet. Vi jobbade med vatten och el på brygga B-2 samt förankringar på B-4. Även på klubbhuset gjordes arbete med att sopa/skrapa…

Bryggorna och rampen på Marinvägen/Sågen

05 maj 2020
Det har pågått och pågår ett saneringsarbete rörande marken vid Marinvägen. Detta har inneburit att det inte går att komma ner till brygga eller ramp. Arbetet är sedan en tid delvis klart så att staketet runt arbetsplatsen har flyttas något. Det…

Bevattningsförbud i Östhammars kommun

05 maj 2020
Från den 6 maj är det restriktioner för användande av vatten i Östhammars kommun. Detta innebär att dricksvatten endast skall användas till mat, dryck och hygien. Du som har båt inom kommunen får från nu tvätta din båt med sjövatten och…