Välkommen

TILL ÖSTHAMMARS SEGELSÄLLSKAP

Läs mer

ÖSS

Senaste nyheterna

Meddelande till medlemmar rörande begränsningar på varvet den 25-27 sept.

Av Håkan Zetterström | september 10, 2020 | 0 Kommentarer
BEGRÄNSNINGAR FÖR MEDLEMMAR Begränsad parkering samt begränsningar i klubbhuset i enlighet med nedan under Östhammars GP Vissa begränsningar på varvsområdet har införts under tävlingshelgen. Detta innebär även att tidigare annonserade upptagningen den 27 har utgått. Vi har lagt till upptagning lördagen den 10…

Uppdatera din mailadress!

04 september 2020
Om och när du byter mailadress uppmanar vi dig att sända din nya mailadress till ÖSS. Detta gör du genom att gå in på Kontakter här på hemsidan och fylla i formuläret som finns där. Vi har i dag för…

Felaktig information kan ge felaktig faktura.

31 augusti 2020
För dig som denna vinter inte önskar ha båt på varvet: Hade du en varvsplats förra vintern men kommande vinter inte kommer att stå på varvet är det viktigt att du säger upp din varvsplats nu . Detta gör du på hemsidan…

Nytt låssystem och nya nycklar i vinter

30 augusti 2020
ÖSS har under ett antal år haft behov att byta låssystem i grind och dörrar för att minska obefogat och obehörigt tillträde. Dagens nycklar som vi haft under en mängd av år är mer eller mindre var mans egendom, spridd…

Arbetslördagen den 29 augusti

29 augusti 2020
Lördagen den 29 augusti var det arbetslördag på varvet. Det var drygt 15 personer som hörsammat att det var arbetslördag. Vi fällde tre träd, tog hand om ris, klippte/röjde gräs m.m. Vår Varvschef Torbjörn (som har licens för att köra motorsåg) hade…

Höstens upptagning/torrsättning

16 augusti 2020
Nu är upptagningspärmen utlagd i klubbhuset. Upptagning börjar 2 september och absolut sista upptagning är den 11 oktober. För tider däremellan se Aktivitetskalendern. Medlemmar som har sin båt på varvet ombedes att i god tid boka en upptagningstid då antalet…

Träningsbana

15 juli 2020
ÖSS har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Uppsala att lysa av delar av Östhammars fjärden varje torsdag mellan kl. 17-21 med start 23/7 och sista tillfälle den 24/9. Tillståndet innebär också att deltagande fartyg får överskrida hastighetsbegränsningen på 5 knop.…