ÖSS i korthet och historia

Östhammar Segelsällskap (ÖSS)

Östhammars Segelsällskap bildades 1890. En av Sveriges äldsta båtklubbar.
Vi är ca 600 medlemmar med drygt 400 båtplatser samt omkring 200 varvsplatser.
ÖSS är en ideell förening därav är det medlemmarna och valda funktionärer som utan ersättning gör insatser för att utveckla och bibehålla sällskapets syften enlighet med stadgar och årsmötets beslut. Årsmötet är Sällskapet beslutande organ. ÖSS verkställande organ är den valda styrelsen, med sina sektioner till sin hjälp. Förutom hamnen och varvet med sitt klubbhus har ÖSS klubbholmen Bergskär. ÖSS ordnar olika aktiviteter och sammankomster för sina medlemmar:
Att vara medlem i en ideell förening innebär även att, över tid, ta ett ansvar,
kanske 
i styrelse eller i någon sektion: Tveka inte att kontakta oss, vi behöver fler som hjälper till.

Här nedan finner du mer information om ÖSS:

ÖSS historia för nedladdning

Om ÖSS i korthet för nedladdning