Länsö sundet blivit smalare?

Några har kanske lagt märke till att sundet blivit smalare på ett ställe sen midsommar. En del medlemmar har tydligen gått på ett grund där och då tog vår rådige medlem Andreas Rönnberg kontakt med sjöfartsverket som var ut och mätte. De hittade ett grund på cirka 1.80 vid normalt vattenstånd och flyttade då en prick cirka 7 meter. Denna ändring finns ännu inte publicerad på några sjökort.