OBS! Ansökan om medlemskap / båtplats!

Just nu fungerar inte formuläret för ansökan om medlemskap samt båtplats. Tillsvidare behöver Ni maila kansliet er ansökan, använd gärna mallen enligt nedan: Ditt personnummer: Ditt namn: Din adress: Ditt telefonnummer: Din e-post: Ansökan avser(Medlemskap, Bryggplats, Varvsplats(vinterplats): Ansökan om bryggplats:…