Klubbhus och regler

ÖSS klubbhus
Klubbhuset är byggt av ÖSS medlemmar och stod färdigt 1990 i samband med ÖSS 100-år jubileum
I klubbhuset har ÖSS medlemsaktiviteter och styrelsemöten samt att här finns vår expedition. Klubbhuset är under säsong medlemmarnas samlingspunkten på varvet.

Samlingssalen och köket kan av medlem hyras under icke bevakningstid för de som önskar använda lokalen till egen sammankomst. Kontakta kansliet för mer information och bokning.

Klubbhusregler för nedladdning