OBS! Ansökan om medlemskap / båtplats!

Just nu fungerar inte formuläret för ansökan om medlemskap samt båtplats. Tillsvidare behöver Ni maila kansliet er ansökan, använd gärna mallen enligt nedan:

Ditt personnummer:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt telefonnummer:
Din e-post:

Ansökan avser(Medlemskap, Bryggplats, Varvsplats(vinterplats):

Ansökan om bryggplats:
Båttyp(motorbåt, segelbåt):
Båtmodell:
Båt längd:
Båt bredd:
Båt djup:
Båt vikt:

Vi arbetar för tillfället med att lansera en ny version av ÖSS.se och ser fram emot en bättre lösning för detta i och med det!

Attachments