Bevakning

Tyvärr har det blivit fel i informationen vid olika tillfällen vilka bryggor det är som går bevakning denna säsong. Jag beklagar detta och vi har diskuterat i styrelsen hur vi skall hantera detta. Beslutet är, A2, A3, B1, B3, B4,…