Tisdagssegling

 

Första tisdagsseglingen genomfördes den 11/6 med 6 deltagande båtar. Seglingarna kommer genomföras i en form av cup där deltagarna får poäng enligt följande.

Båt som deltar i segling får 2poäng

3:a ger 1poäng extra

2:a ger 2poöng extra

1:a ger 3poäng extra.

Seglingarna kommer vara 5 till antalet där Värlingsö Runt kommer vara en av deltävlingarna. De övriga 18/6, 13/8 och 20/8.

Efter den sista seglingen kommer vi kora en vinnare och ha en prisutdelning med priser skänkta av Svenska Handelsbanken.

 

Resultat från deltävling 1

Per Ingemarsson                        Linjett 33           5poäng

Robert Jonsson                           Omega 42         4poäng

Erik Rudolfsson                          606                     3poäng

Peter Ekerling                             606                     2poäng

Matilda Sundin                           Maxi 999           2poäng

Mats Schärberg                          Avance 36        2poäng