Påhälsningar igen

Återigen har personer varit inne på ÖSS varvsområde och varit ner i båtar Om något stulits vet vi inte just nu. Men spåren tyder på att det är bensin som personerna sökt efter. Följande måste du som båtägare göra

Kontrollera om möjligt båten minst var 14:e dag. Har du inte möjlighet att göra det själv kanske någon båtkompis i klubben kan göra det. (Ofta lossas presenningarna och viks undan men båttäckningen läggs inte tillbaka).
Lösa bränsledunkar och trycktankar får inte förvaras i båten. Ta ur dem ur båten och förvara dem hemma
Alla stegar som ligger bredvid båtarna måste vara fastlåsta
Töm båten på allt stöldbegärlig som inte är fast monterat.

Om du märker att det varit påhälsning i båten så ska du göra en polisanmälan samt anmäla det inträffade till ditt försäkringsbolag. Dessutom ska du kontakta varvschefen (ringa eller sms till 0733 – 70 72 73 eller mail till torbjorn.larsen@telia.com) och lämna uppgift om när du upptäckte att något hänt och vad som skett.

Att få stopp på den här typen av händelser är inte lätt. Styrelsen undersöker vad som kan göras och förhoppningsvis kan vi snabbt ha åtgärder på plats för att så långt som möjligt förhindra påhälsningarna. Sannolikt kommer ”besökarna” in på området när isen ligger.

Torbjörn Larsén // Varvschef ÖSS