Älmstabron avstängd.

Under tiden måndag 21 augusti 2023, kl. 00:00 t.o.m. måndag 9 oktober 2023, kl. 00:00 är ingen broöppning möjlig. Båtar som ej kräver broöppning
påverkas inte. Segelfri höjd under Älmstabron är 4,50 meter.