Meddelande till medlemmar rörande begränsningar på varvet den 25-27 sept.

BEGRÄNSNINGAR FÖR MEDLEMMAR Begränsad parkering samt begränsningar i klubbhuset i enlighet med nedan under Östhammars GP Vissa begränsningar på varvsområdet har införts under tävlingshelgen. Detta innebär även att tidigare annonserade upptagningen den 27 har utgått. Vi har lagt till upptagning lördagen den 10…

Eldningsförbud

I Östhammars kommun är det till och från eldningsförbud beroende på väderförhållanden. För att minska brandrisken gäller ALLTID  att endast de fasta grillarna på Bergskär får användas.  Använd endast grillkol eller briketter i grillarna. Vedeldning i grillarna är absolut förbjudet.…