Meny:

Navigation

Nedan finns tips om nya grund, naturhamnar mm

Aktuellt

Example image - aligned to the right

Navigation

Vi har en fin skärgård med många fina naturhamnar utanför vår hamn. Dessvärre är många de sjömätningar som gjorts av gammalt datum och alla grund och stenar finns inte med, något som många har fått känna av.
Denna sida är ämnad för information om våra närmast liggande vatten, om fina naturhamnar, varningar för outmärkta grund och stenar, tillkomna eller försvunna sjömärken mm.

Example image - aligned to the right

Här ska bli en lista med tips om hamnar, grund, upptäckta fel i sjökort mm. Skicka en kort beskrivning med angivelse om position, gärna med ett sjökortsutdrag, en ritad skiss eller bild etc. Webbredaktionen gör sedan i ordning materialet och publicerar det här.

Navigationsinformation

Testa dina navigationskunskaper

Hur är det med navigationskunskaperna? Ta fram sjökort, transportör och passare och fundera på frågorna i Kluringarna. Svarsalternativen kan kanske vara förbryllande men kan också ge ett tips, se svaren här .

Länkar till andra sidor

Skicka in länkar till sidor med seglingsbeskrivningar som du finner intressanta och spännande.