Meny:

Aktiviteter

Här nedan finns information om aktuella projekt, händelser mm

Aktuellt

Example image - aligned to the right

ÖSSkaret

ÖSSkaret är ÖSS medlemstidning och är kontaktorganet mellan medlemmar och styrelse. Med ökande portokostnader har tiden mellan numren blivit längre. Samtidigt har användningen av Internet ökat stadigt. Det är därför naturligt att ÖSSkaret, som andra tidingar, får en nätupplaga. Förutom att kostnaderna blir väsentligt lägre ökar möjligheterna att sprida information till och hålla kontakt med medlemmarna. Pappersversionen kommer att leva kvar som nyhetsblad som skickas ut när viktig information finns (t ex sjösättningsdagar etc) som måste nå alla medlemmar. ÖSS kan skicka ut information direkt via mail till våra medlemmar för att hålla er uppdaterade på vad som sker eller skall ske. Då mailadresser i bland ändras är det av vikt att du meddelar senaste mailadress till vår expedition så också för de som inte har lämnat sin adress till klubben. Enklas uppdaterar du din adress genom att skicka oss ett mail på oss.kansliet@telia.com

 

 

Example image - aligned to the right

Bilder och foton Vill du bidra med fotografier och berättelser från ditt båtliv skicka ditt bidrag till oss.kansliet@telia.com
Fotoalbumet når du från startsidan