Meny:

Aktiviteter

Här nedan finns information om aktuella projekt, händelser mm

Aktuellt

Example image - aligned to the right

Välkommen till ÖSS

Östhammars Segelsällskaps styrelse. Sällskapets högsta beslutande organ är sällskapets årsmöte. Sällskapets styrelsen leder verksamheten utifrån den av årsmötet beslutade planer och budget.

I styrelsen sitter sällskapets ordförande, vice ordförande, sektionsordförandena för hamn, varv, Bergskär, klubbhus, segling, motorbåt samt kassör, sekreterare, materialförvaltare och suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång per månad dock ej under juli månad. Sällskapets årsmöte hålls i slutet på november månad varje år. Till respektive sektion finns ett antal valda funktionärer som tillsammans med respektive sektionsordföranden utför sektionernas uppgifter.

De valda personer som under året ingår i sällskapets styrelse samt funktionärer i respektive sektion finner du under länken Funktionärer 20XX på startsidans högersida eller under (Läs mer här…) Har du frågor eller om du undrar över något är du välkommen att kontakta någon i styrelse eller funktionär. ÖSS och styrelsen har även till sitt förfogande ett kansli som är bemannat av en anställd person på deltid. Även kansliet kan svara på en del praktiska frågor. Kansliets öppettider finner du på annan plats på hemsidan.

Sällskapet söker alltid en hjälpande hand. Är du intresserad att deltaga i någon roll i sällskapets styrelse eller sektion så kontaktar du sällskapet valberedning som också finns i funktionärs-listan. Alternativt kan även sektionsordföranden kontaktas.