Meny:

Aktuellt

ÖSS varv

ÖSS varv ligger i direkt anslutning till hamnen i den innersta delen av Östhammarsfjärden. Vid varvet finns sjösättningskran, slip, sjösättningsramp, mastkranar och mastskjul. Vidare finns särskilda sjösättningsvagnar med vilka båtarna kan transporteras till och från uppställningsplatsen. Varvet har plats för ca 200 båtar. Hamnen har plats för ca 400 båtar.
Arbetet vid sjö- och torrsättning sköts av medlemmar som är särskilt utbildade för detta. Varvet är tillgängligt för medlemmar året runt men under vintern stängs vatten och el av.


Varvschefen meddelar 
Från och med säsongen 2018 får inga båtar ligga kvar på land efter 1/6. Detta är ett resultat av de nya förutsättningar som gäller i det förnyade arrendeavtalet. Alla vagnar som kan transporteras efter bil skall också avlägsnas från varvet under perioden 1/6 till 15/8.

Har du jolle? Har du namn på den?
Alla jollar ska vara märkta med ägarens namn även om de ligger i jollestället.  

Regler för varvet

Utförliga hamn- och varvsregler finns under ”regler och policy” på startsidan.

Båten ska ha markering där lyftslinget ska ligga så att drev, propelleraxlar, loggivare etc inte skadas. Båt som ställs upp med stöttor och bockar skall ställas upp så att den inte kan vältas av vind och snölast. De som har egna vagnar att ställa båten på ska ha markeringar hur båten ska ställas på vagnen. Varvspersonalen har rätt att vägra uppställning om stöttning eller vagn anses vara för dålig. Master som förvaras i mastskjulet ska vara "avklädda", dvs spridare, vant och stag ska vara avlägsnade. Båt och mast skall vara tydligt märkta med namn och medlemsnummer.