Meny:

Aktuellt

ÖSS varv

ÖSS varv ligger i direkt anslutning till hamnen i den innersta delen av Östhammarsfjärden. Vid varvet finns sjösättningskran, slip, sjösättningsramp, mastkranar och mastskjul. Vidare finns särskilda sjösättningsvagnar med vilka båtarna kan transporteras till och från uppställningsplatsen. Varvet har plats för ca 400 båtar.
Arbetet vid sjö- och torrsättning sköts av medlemmar som är särskilt utbildade för detta. Varvet är tillgängligt för medlemmar året runt men under vintern stängs vatten och el av.

Varvschefen meddelar
Nedan följer en del av det som ska genomföras under säsongen. De som har arbetsplikt för året besöker lämpligen arbetsboken.

Har du jolle? Har du namn på den?
Alla jollar ska vara märkta med ägarens namn även om de ligger i jollestället.
 

Regler för varvet

Båten ska ha markering där lyftslinget ska ligga så att drev, propelleraxlar, logggivare etc inte skadas. Båten ska ställas upp med stöttor och bockar så att den inte kan vältas av vind och snölast. Varvspersonalen har rätt att vägra uppställning om stöttningen anses vara för dålig. De som har egna vagnar att ställa båten på ska ha markeringar hur båten ska ställas på vagnen. Master som förvaras i mastskjulet ska vara "avklädda", dvs spridare, vant och stag ska vara avlägsnade.