Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 129 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2018

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2018
Navigation
Bevakning 2019
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2019
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Karet

Nyheter inför säsongen
 

Bryggfakturor sänds ut under april.

Ni som undrar när fakturan för kommande sommars bryggplatser kommer att skickas ut kan vi meddela att vi i år

gör en förändring. Vi kommer i år att skicka ut fakturorna i april månad. Det är först då liksom tidigare år, vi är helt 

klara med årets bryggplats-fördelning. Tidigare år har fakturan skickat ut i januari.


Säsongens Sjösättning.

För er som vill vara tidigt i sjön. Första sjösättning planeras till onsdagen den 24 april. därefter lördagen den 4 maj 

onsdagen den 8 maj o.s.v. Fullständig kalender med alla tider och aktiviteter kommer på hemsidan i slutet på mars.


ÖSS Miljöarbete och kommande förändringar.

ÖSS håller på att ta fram ny miljöplan/miljöregler, påkallat till en dela av att vi har haft besök av kommunens miljökontor och fått 

påpekanden som skall omhändertas. Miljön är viktig och kommande miljöplan kommer att påverka ÖSS och dess medlemmar.

Vi kommer när allt är nedtecknat och beslutat att kommunicera ut all information under början på april om vad som nu gäller.

Förändringarna kommer för de som har båt på varvet, att kunna påverka arbetet under vårrustningen.

ÖSS kommer att samarbeta med närliggande båtklubbar i kommunen som också haft påhälsning av miljökontoret 

för att förvissa oss om att vi ser likartat på nuvarande och framtida miljöarbete i båtlivet.


Årsmötet 2018 
Nu är protokollet från årsmötet den 22 november 2018 klart och justerat. En kort sammanfattning är att vi var cirka 35 
personer på mötet. I år var den stora nyheten att vi under året tecknat ett nytt arrendeavtal för varvet för de kommande 25 åren. Verksamheten för 2017/18 gicks igenom och resultat och balans redovisades. 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Budget och investerings- och verksamhetsplan för kommande året beslutades. Inga förändringar av avgifter för 2019 kommer att ske. 
Det kan nämnas att ÖSS ekonomi just nu är god, men stora investeringar väntar med bl.a. nya bryggor. 
Val av funktionärer genomfördes. Vi fick två nya medlemmar i vår styrelse. Till sekreterare i ÖSS valdes Rebecka Modin från Östhammar och till hamnkapten valdes Glenn Schröder från Älvkarleby, Glenn har varit medlem i flera år. 
Övriga val framgår av årsmötets protokoll. 
ÖSS utmaningar under kommande åren diskuterades. Anne Adre-Isaksson som varit sekreterare under 17 år samt 
Anders Bäckström vår hamnkapen under de senaste 6 åren avtackades för sina gärningar för sällskapet. 
Vår snickare och allt i allo Björn Nilsson erhöll sällskapets förtjänstplakett för sina gärningar med bland annat 
uppförande av ungdomens hus, paviljongen och spolplattan. Björn har gjort en stor insats för ÖSS under många år. 
Årsmötet avslutades med smörgåstårta och kaffe för deltagarna.
Årsmötes protokoll kan läsas om du klickar på (Läs mer här…) Protokollets bilagor finns att läsa på vår expedition.

Hur det gick i Östhammar GP mot Cancer och hur jag kan bidra med ytterligare pengar.
Solen sken på förmiddagen för att sedan hamna bakom lite dis. 58 ekipage var anmälda och flertalet deltagare från både Norge och Finland passade på att avsluta säsongen tillsammans med oss. Vi vet inte riktigt än hur mycket årets tävling har lyckats att samla ihop, men helt klart är att vi sedan 2015 då vi körde tävlingen för första gången har fått in över en halv miljon till Cancerfonden och Rosa Bandet samt Barncancerfonden. Det går fortfarande att bidra till insamlingen genom att bl.a. sätta in pengar! till Cancerfonden Vill du köpa en mössa för 100:-, hör av dig till ÖSS kansliet på oss.kansliet@telia.com eller ta en tur förbi Matton Marin i Östhammar! ÖSS vill även passa på att tacka alla deltagare samt alla funktionärer som ställde upp denna dag för att göra detta möjligt.
Mer om tävlingarna, resultat och hur jag kan bidra med pengar till Cancerfonden (Läs mer här…)


Båtsamverkan (2018-11-12) 
Tänkte redogöra lite hur det varit med båtrelaterade stölder under året.
Totalt, hittills i år tom 181031, har det skett 69 båtrelaterade stölder i Lokalpolisområde Norduppland, 
vilket ligger inom det ”normala” om man ser till en tre års period,  det skiljer på 3-4 brott för perioden per år.
Dessa fördelas kommunvis enligt följande: Östhammar: 29  Älvkarleby: 8 Tierp: 29  Heby: 3
Den period på året som är mest drabbad är juni-oktober med tonvikt på de senare månaderna.De brott som jag tittar på i detta är, 
De stöld av båtmotor, annan stöld ur/från båt, stöld av motordriven båt samt stöld av ej motordriven båt.
Det är viktigt att vi fortsätter att vara vakna vad gäller båtrelaterade stölder. Tänk å hur ni förvarar er båt/båtmotor. 
Gör det svårt för tjuven!
 
Vi hoppas på en lugn och trivsam vinter utan stölder.
 
Med vänliga samverkanshälsningar
Bengt Eriksson och Agnetha Degerstedt
Båtsamverkansansvariga i lokalpolisområde Norduppland.

Skräpet i världshaven (2018-06-20)
Världshaven är fulla av skräp och ÖSS vill att vi gör en insats. Ostkusten är inte de mest utsatta delarna, men nog finns skräp även här. Vi inom ÖSS vill att vi som är ute på sjön gör en insats då vi befinner oss i skärgården. När ni går runt på öar och stränder önskar vi att ni plockar upp skräp ni ser och tar med detta till lämpligt ställe för vidare hantering. Om vi är många som gör en liten insats kommer det sammantaget att synas i vår normalt riktigt fina skärgård. Ta gärna en bild på vad ni gör och skicka den till vårt kansli på oss.kansliet@telia.com så kommer vi att uppmärksamma detta på något sätt. Vi inom ÖSS styrelse har även enats om att kommande år skall vi arbeta mer för att främja miljöarbetet. Vi kommer att komma med fler uppmaningar och kanske påbud i framtiden, allt för en bättre och finare miljö. /Styrelsen


Ny lag gällande lagring av information om medlemmar  (2018-05-30)
ÖSS omfattas av den nu gällande lagen och regler och lämnar på grund av detta följande information till våra medlemmar. ÖSS lagrar information om våra medlemmar som namn, adress, telefon och mailadress, och i förekommande fall bryggplats,  båtdata, samt varvsplats och bevakning.  Denna information har inte och kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller aktörer. Ett undantag finns vilket är Svenska Båtunionen (SBU) som har information om medlems namn och adress för  att kunna skicka tidningen Båtliv. Ej heller SBU delger denna information till andra. När medlem utträder ur ÖSS tas all information bort från vårt och SBU:s system. /ÖSS styrelse


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)


Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.


  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling