Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 128 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2018

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2018
Navigation
Bevakning 2018
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2018
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Karet

Midsommarfirande på ÖSS klubbholme, Bergskär (2018-06-19)
På midsommarafton inbjuds alla medlemmar med familjer till traditionellt midsommarfirande på Bergskär. ÖSS bjuder på sillunch kl. 13.00 därefter klär vi midsommarstången, dansar och sjunger in sommaren.  Under kvällen tar vi en svängom i stugan. I rådande väderförhållande håller vi koll på väderutsikterna för midsommarhelgen. Om vindarna är hårda och ogynnsamma för Bergskär, kommer lunchen att serveras på varvet. Vi tar beslutet under torsdagen och meddelar på hemsidan om vi flyttar till klubbhuset på varvet.  Alla hjärtligt välkomna.


Skräpet i världshaven (2018-06-20)
Världshaven är fulla av skräp och ÖSS vill att vi gör en insats. Ostkusten är inte de mest utsatta delarna, men nog finns skräp även här.
Vi inom ÖSS vill att vi som är ute på sjön gör en insats då vi befinner oss i skärgården. När ni går runt på öar och stränder önskar vi att ni plockar upp skräp ni ser och tar med detta till lämpligt ställe för vidare hantering. Om vi är många som gör en liten insats kommer det sammantaget att synas i vår normalt riktigt fina skärgård. Ta gärna en bild på vad ni gör och skicka den till vårt kansli på oss.kansliet@telia.com så kommer vi att uppmärksamma detta på något sätt. Vi inom ÖSS styrelse har även enats om att kommande år skall vi arbeta mer för att främja miljöarbetet. Vi kommer att komma med fler uppmaningar och kanske påbud i framtiden, allt för en bättre och finare miljö. /Styrelsen


Kostnadsfria parkeringen för båtvagnar/båtkärror nu klar. (2018-06-16)
Den kostnadsfri parkeringen vid Kristinelunds området som vi tidigare informerat om är nu klar och vår önskan är att alla kärror/vagnar som är lämpade att dras efter bil flyttas till den nya parkeringen.  En bom finns nu uppsatt vid parkeringen/ängen och den är låst med ÖSS-låset, samma som till grindar och klubbhus på varvet.  Parkera din kärra/vagn på vänster sida om vägen.  De vagnar/kärror som efter den 25 juni finns kvar inom ÖSS varvsområde kommer att debiteras med 700:-  Observera att alla kärror/vagnar skall vara märkta med namn och telenummer. Gäller både på varv och den kostnadsfria parkeringen. När upptagning i höst är avslutad skall kostnadsfria parkeringen vara tömd.


Ny lag gällande lagring av information om medlemmar  (2018-05-30)
ÖSS omfattas av den nu gällande lagen och regler och lämnar på grund av detta följande information till våra medlemmar. ÖSS lagrar information om våra medlemmar som namn, adress, telefon och mailadress, och i förekommande fall bryggplats,  båtdata, samt varvsplats och bevakning.  Denna information har inte och kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller aktörer. Ett undantag finns vilket är Svenska Båtunionen (SBU) som har information om medlems namn och adress för  att kunna skicka tidningen Båtliv. Ej heller SBU delger denna information till andra. När medlem utträder ur ÖSS tas all information bort från vårt och SBU:s system. /ÖSS styrelse


UFS (upplysning För Sjöfarare) gällande Östhammarsfjärden (2018-05-10)
I farleden på Östhammarsfjärden är en gröna farledmarkeringen borta. Det är den gröna prick som är nära rödpricken Näsuddspricken/Näsuddsgrynnan och ligger ca 0,1nm VNV från densamma som nu saknas. ÖSS har tillfälligt lagt ut en gul boj ungefär där pricken stod. Var observant på var du befinner dig vid passage då ÖSS inte garanterar den exakta positionen på denna bojs placering. Sjöfartsverket och kommunen är informerade om att farledsmarkeringen saknas.


Båtsamverkan (2018-04-27)
Nu är tjuvarna riktigt igång Ett antal stölder har skett i närområdet och runt om oss. Från Matton Marin hörde vi i dag att ett antal drev var stulna denna vecka. Från RBF och polisen har vi fått information om båt och båtmotorstölder i bl.a. Norrtälje och Väddö. I hela Stockholmsområdet  är fler än 200 båtmotorer redan stulna detta år säger Polisen. I Söderhamns-området har en grå Audi Q5 med utländska regskyltar  varit synlig med tre st starkt misstänkta båttjuvar säger polisen.Ha koll på era och andras båtar oberoende om de ligger i vatten eller på land. Allt misstänkt skall rapporteras till polisen. Uppdaterade regler för hamn och varv (2018-04-25) Styrelsen har antagit nya regler för hamn och varv gällande från 2018-04-24. Vi ber dig som har båt i hamn eller på varv att läsa och följa dess då vissa förändringar skett. (Läs mer här…)


Seglarskolan 2018
Ta chansen och lär era ungdomar att segla eller fortbilda sig tillsammans med våra ledare Dan och Alma Året seglarskola hålls under midsommarveckan, 18-21/6. Det blir en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp För mer information om seglarskolan med tider, anmälan och annat finner du under länken Ungdomsverksamheten, Anmälan till seglarskolan eller (Läs mer här….)


Vår Pernilla har tilldelats RBF:s ungdomsledarstipendium
Pernilla Ingvarsson har söndagen den 25 mars, av Roslagens Båtförbund, tilldelats förbundets ungdomsledarstipendium för sitt fleråriga ledarskap där hon givit ungdom utbildning i förarintyg och manöverkunskap. Pernillas mål med utbildningarna är att få en ny generation att intressera sig för sjölivet.  Pernilla har även haft läger på Bergskär för sina kursdeltagare. På bilden ser ni Pernilla med sitt diplom samt Roslagens Båtförbunds ordförande Göran Persson. Ett välförtjänt stipendium anser Östhammars Segelsällskap. Kurserna kommer även att hållas detta år, den 5-6 samt 9-10 maj. Se kalendern för mer information. Anmäl dig till expeditionen. Utbildningen är för ungdom och för äldre personer. Pernilla ser gärna en blandning, då ungdomar har lätt att förstå och de äldre har erfarenhet. En mycket bra mix säger Pernilla. 


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)


Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.


  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling