Meny:

Aktiviteter

Här nedan finns information om aktuella projekt, händelser mm

Aktuellt
Galleri

Example image - aligned to the right

ÖSS Hamnsektion

Östhammars Segelsällskap består för närvarande 550 medlemmar. Utav dessa personer äger ca 350 personer någon form av båt. För närvarande finns det ganska gott om plats för mindre båtar, däremot är platserna för större båtar ett fåtal, arbete med att utöka båtplatser för större båtar pågår. Bryggornas uppmärkning är som följer, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5 och B6.

Vid bryggorna finns vatten framdraget, el finns endast på en brygga (B1) i övrigt får man vid behov dra från landfästet. De flesta bryggplatserna (B2, B3, B4, B5, B6) har boj som akterförtöjning. På övriga finns Y-bommar, A1 har en mix av bommar och bojar.

Hamnen är utrustad med fast lyftkran som lyfter upp till 8 ton. Dessutom finns även en mindre och en större mastkran.

Ordningsregler för bryggor:

Se alltid till att bryggor och bryggplatser är i användningsbart skick, inga lösa föremål får finnas på bryggorna. Om någon mot förmodan behöver konstruera eller göra förändringar vid en bryggplats kontaktas hamnkapten.

Förtöjning av båtar:

Förtöjningsmaterielen skall anpassas till båtens behov, om osäkerhet råder kontakta i första hand er bryggförman. Om oklarheter återstår kontakta hamnkapten. Båtar med boj skall vid regelbundna tillfällen kontrollera konditionen på boj och kätting till Bojsten, helst skall detta ske vid varje sjösättning. Förankring vid brygga skall ha fjädrar mellan båt och brygga, allt för att inte utsätta bryggor och båtar för häftiga ryck. Båtar med y-bommar skall ha minst 2st fjädrar förankrade i y-bommarna, i övrigt skall båten fästas till 4 punkter där så går. Båtarnas avstånd till bryggan bör vara ca 40cm. Efter avslutad säsong monteras alla linor bort från bryggorna. Båtägare är själv ansvarig för skada som uppstår på grund av brister i förtöjning eller materiel.

Bevakning av hamnen sker av ÖSS medlemmar enligt uppgjort schema.

Tillvägagång vid byte av båt eller bryggplats:

Varje medlem som av någon orsak byter båt eller bryggplats måste vara ute i god tid. Vid byte till större båt skall medlemmen ifråga helst vid årsskiftet inför kommande säsong kontakta hamnkapten för att kontrollera om ledig bryggplats finns eller om åtgärder måste vidtas.

För att alla medlemmar skall ges möjlighet till att uppfylla sina båtdrömmar måste alla medlemmar ställa upp på de regler som gäller (se ÖSS stadgar). Rockader mellan båtar och bryggplatser kommer ständigt att ske. Till sist men inte minst viktigt, ingen äger sin bryggplats den hyrs.

Till alla nya och gamla båtägare önskar ÖSS hamnsektion en båtsäsong med lagom sol och behagliga vindar.