Vi var 25-30 personer på arbetsdagen och medlemsmötet

Lördagen den 16 maj var det arbetsdag och medlemsmöte på varvet. Många kom och gjorde en insats för sällskapet. Vi jobbade med vatten och el på brygga B-2 samt förankringar på B-4. Även på klubbhuset gjordes arbete med att sopa/skrapa väggar, därefter påbörjades rödmålning . Även fönster blev putsade.
Medlemsmötet blev i år kortat och vi fick i år hålla oss utomhus.
ÖSS informerade om sommarens aktiviteter och om vikten att följa hemsidan då saker kan förändras i dessa coronatider. Det informerades om vikten att följa ÖSS miljöplan, samt reglerna för hamn och varv. Om årets bevakning nämndes att det går att kontakta expeditionen om person behöver byta bevakningsdag. 
Trots lite regn en stund blev det en bra dag på varvet och inte minst
stort tack till alla er som var där och 
genomförde arbetena.