Välkomna till Medlemsmöte och Arbetsdag på varvet på lördag 22 maj

Som framgick av ÖSS-karet så arrangeras en Arbetsdag på lördag 22 maj kl 9.30. Arbetsuppgifter som kan genomföras med säkra avstånd medlemmar emellan kommer att finnas.
Vi kommer också att hålla ett Medlemsmöte kl 12.30 som kommer att hållas ute framför klubbhuset. Vi berättar om aktuella aktiviteter och kommer också att dela ut Förtjänsttecken till inte mindre än 7 trotjänare inom sällskapet. Vi räknar med att mötet tar max 45 minuter.
Med tanke på pandemin kommer vi denna gång inte att tillhandahålla några förfriskningar utan vi uppmuntrar er att ta med egen skaffning.
Varmt välkomna på lördag!
Styrelsen