Vad är det som gäller för båtar och båtvagnar på varvet sommaren 2020

Båt på varvet:
ÖSS vill påminna om att ni som har skäl att ha sin båt kvar på varvsområdet över kommande sommar skall ansöka om detta före 15 maj. Skriv ner ert namn, mailadress telefonnummer båttyp samt skäl till varför ni önskar stå kvar på varvet. Sänd in detta till expeditionen snarast, Styrelsen tar därefter beslut.
Detta gäller även dig vars båt var på land förra sommaren och nu ämnar stå kvar. Enligt ÖSS regler är ansökan om att stå kvar på varvet endast årlig.
Om din båt skall stå kvar kan den behöva flyttas. Båtägaren skall då vara med vid flytt av båt till anvisad plats.
ÖSS vill påminna om att varvsavgiften är den samma sommar som vinter, men att du som står på land för andra året i rad betalar varvsavgift ggr. 2 och 3:e året ggr. 3 osv.

Vagnar:
Du som har en båtvagn som är lämplig att dra efter en bil skall avlägsna vagnen från varvet. Detta på grund av att det sommartid inte finns plats för alla  vagnar, då kommunen numera har sommarparkering på varvsområdet.
Större vagnar kan stå kvar och då mot en avgift.  Om du inte har plats för din vagn på annan mark har ÖSS och kommunen ordnat en kostnadsfri sommarparkering för vagnar inom Östhammar
(se på hemsidan  ”Kostnadsfri sommarparkering för båtkärror”)
Ni som har båtkärra/vagn kvar på varvet efter 31 maj kommer att få avlägga en avgift på 700 kr i sommar hyra.
Alla kärror/vagnar på varvet eller kostnadsfria parkeringen skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer