ÖSS miljöarbete

ÖSS värnar om miljön på varvet, vid arbete med våra båtar, vid omhändertagande av sopor och avfall m.m För detta har ÖSS tagit fram en miljöplan som beskriver hur du som medlem skall tänka och agera samt ovillkorligen följa.
Vi ber att alla medlemmar tar del av denna miljöplan.
Här du läsa vår Miljöplan