Nytt låssystem och nya nycklar i vinter

ÖSS har under ett antal år haft behov att byta låssystem i grind och dörrar för att minska obefogat och obehörigt tillträde. Dagens nycklar som vi haft under en mängd av år är mer eller mindre var mans egendom, spridd i och utanför Östhammar och av personer som i dag inte är medlemmar.
För att åtgärda detta kommer ÖSS att byta låssystem, vilket varit uppe på flera årsmöten som en framtida investering.
Nu har vi beslutat vilket system vi skall välja.
I det nya systemet är det fortfarande en nyckel som gäller, men den nya nyckeln är kodad och kan blockeras som exempelvis utträde i sällskapet. Nyckeln kan kodas på flera nivåer för att möjliggöra skilda tillträden. Grundnivån för alla blir en kodning på nivå 1 (där medlemmar kommer in i dag kommer man in även i morgon). Funktionärer får annan kodning vilket ger ytterligare tillträden.
Vår plan just nu är att bytet sker successivt efter nyår och under senare del av vintern. Under en övergångstid kommer vi att se till att alla kommer in på området för att kunna ha koll på sin båt även med nuvarande nyckel.
De sista låsen vi avser att byta är till lilla grinden till varvsområdet och till en av dörrarna i klubbhuset. Extra öppettider på expeditionen kommer att finnas för införskaffande av ny nyckel.
Information om hur bytet kommer att gå till och hur vi ser till att alla medlemmar får möjlighet att skaffa ny nyckel kommer att informeras om här på hemsidan under hösten och vintern.