Uppdaterad information om Nya nycklar till varvsområdet

Byte av låssystem.
Vecka 2 börjar ÖSS byta delar av låsen. Från vecka 4 kan alla medlemmar köpa sin nya nyckel. Från vecka 13 är alla lås bytta och ny nyckel krävs för inträde till ÖSS område och dörrar.

Som tidigare meddelats var det tänkt att börja sälja nycklar på nyåret men då Nyårsfikat på varvet år inställt på grund av Corona pandemin är även expeditionen stängd denna dag.   

Nedan ser du hur det skall gå till med låsbytet och hur och när nycklar kan köpas. Där framgår även att nuvarande låset på gånggrinden till varvet samt en av dörrarna till klubbhuset kommer att byta lås vecka 13 enligt informationen nedan, Detta innebär att alla kan komma in på varvet och klubbhuset med gammal nyckel fram till vecka 13. Efter vecka 13 måste alla ha ny nyckel för att komma in på varv och byggnader. Stora grinden till varvet byter lås vecka 4, så vill du komma in med bil på området efter den veckan bör du byta till nya nyckeln från vecka 4.

Vecka 2  
2021    
Byte låskolvar maskinhall, verkstad, en av klubbhusets ytterdörrar       kök/samlingssal, kansli och varvsexpedition.
Alla valda funktionärer kan börja köpa ny nyckel.
Gamla funktionärsnycklar återlämnas.

Vecka 4  2021
Byte låskolvar i bilgrind varv, brygga A1, brygga A2 och ungdomens hus.
Försäljning av nya nycklar till medlemmar börjar denna vecka

Vecka 13  2021 Påskveckan
Byte den sista låskolvarna som gånggrind varv och sista ytterdörren till klubbhusetNu är samtliga lås utbytta på alla dörrar och grindar.

Ny nyckel kostar 400 kronor. Återlämnas en gammal nyckel erhålls en rabatt på 100 kronor. (Endast en gammal nyckel för varje ny nyckel).
Det gäller även båtklubbens samtliga funktionärer. Valda funktionärers nyckel blir programmerad med högre behörighet så länge personen innehar sitt funktionärsuppdrag.
Vid utträde ur ÖSS bör köpt nyckel i nya låssystemet återlämnas,
då återfås 200 kr/nyckel
För medlemmar som utträder ur ÖSS men ej återlämnar nyckel, kommer nyckel att spärras och blir obrukbar.

Medlemmar kan från och med vecka 4 köpa ny nyckel. (Funktionärer från vecka 2). Nyckel köps via besök på ÖSS kansli torsdagar klockan 9:00 till 12:00.

Nyckel kan, mot en extra avgift på 20 kronor, skickas med Postnord. Då skickar du ett mail till oss.kansliet@telia.com enligt följande

  • Skriv ”Nyckelbeställning” som rubrik
  • Namn
  • Medlemsnummer
  • Adress nyckeln ska skickas till.

OBS – Beställs ny nyckel via post ska eventuell gammal nyckel skickas till ÖSS innan den nya nyckeln skickas för att erhålla rabatten.
Oavsett om du köper nyckel på ÖSS expedition eller får den hemskickad via posten så skickas faktura på nyckelköpet till din e-post/mailadress alternativt postadress om du inte har e-post/mail.