Meddelande till medlemmar rörande begränsningar på varvet den 25-27 sept.

BEGRÄNSNINGAR FÖR MEDLEMMAR

Begränsad parkering samt begränsningar i klubbhuset i enlighet med nedan under Östhammars GP

Vissa begränsningar på varvsområdet har införts under tävlingshelgen.
Detta innebär även att tidigare annonserade upptagningen den 27 har utgått. Vi har lagt till upptagning lördagen den 10 oktober. Upptagningspärmen är uppdaterad med anledning av detta

Från fredagen den 25 fram till tävlingarnas slut söndagen den 27 är parkering för ÖSS medlemmar inte tillåten på tävlingsområdet (efter mastskjulet och på hela ytan framför klubbhuset, inklusive ramp).  Rampen går inte att nyttja för medlemmar dessa dagar.
Avspärrningar kommer att finnas.

Parkering för medlemmar sker utanför grindarna alt. på lediga ytor innanför grindarna men utanför avspärrningarna.

Klubbhuset med köket är endast öppet för tävlingens funktionärer under lördagen och söndagen, dock är toaletterna öppna för alla.

Tävlingarna nödgas hållas publikfria på grund av Corona och i enlighet med de tillstånd polis och andra myndigheter givit oss.
Alla medlemmar har självklart rätt att vistas på varvet för att ta hand om sin båt, men tävlingsledningen ber dig att hålla socialt avstånd till de tävlande och funktionärer och inte i onödan vistas inom det avspärrade området.

Har du frågor angående varvets tillgänglighet dessa dagar kontaktar du
Varvschef Torbjörn Larsén  073 3707273
Ordf Håkan Zetterström  070 5810208