Information från senaste styrelsemötet

Det har framkommit att en del bilar parkerar väldigt nära utgången på bryggorna så att det ibland kan vara svårt att komma ut på bryggan på ett säkert sett, dels för att inte repa bilarna men även få med sin packning till båten. Det finns även klagomål att folk bara slänger i väg sina tampar på bryggorna när man lämnar hamnen stället för att lägga ner dem framför sin båt. Det innebär att det finns risk att snubbla på tampar som ligger slängda över bryggorna. Vi kan väl försöka hjälpas åt att tänka på detta så att alla kan trivas på varvet.