Inför Årsmötet onsdag 23 november

I år håller vi stadgeenligt Årsmöte onsdag 23 november kl 18.30. Formell inbjudan kommer senare men vi vill redan nu påminna samtliga medlemmar om att ev motioner ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 1 oktober. Det går bra att skicka som e-post till oss.kansliet@telia.com alt lämna in dem till Sue på kansliet.
Styrelsen