Felaktig information kan ge felaktig faktura.

För dig som denna vinter inte önskar ha båt på varvet:
Hade du en varvsplats förra vintern men kommande vinter inte kommer att stå på varvet är det viktigt att du säger upp din varvsplats nu . Detta gör du på hemsidan under rubriken ”Avsluta medlemskap/brygg-/varvsplats”
Om uppsägning inte sker, vet ÖSS inte vilka lediga platser som finns, samt att risken är stor att du kommer att få en oönskad faktura för varvsplatsen.

För dig som kommer att ha din båt på varvet i vinter:
Kommande vinter har vi nytt debiteringssystem för varvsavgifter, som utgår från båtens längd och bredd. Då är det viktigt att du fyller i alla båtdata på blanketten i upptagningspärmen för att faktureringen skall bli rätt.
Detta gäller även dig som tar upp själv och har båt på varvet. Du skall också fylla i uppgifter i upptagningspärmen. Det finns en speciell flik där med blankett för dig som tar upp själv.

Tom båtvagn vintertid:
Eventuella tomma båtvagnar skall avlägsnas från varvet innan upptagningen för att inte rendera en avgift. Tom båtvagn som står på varvet skall vara märkta med ägarens namn och kommer efter avslutad upptagning debiteras en kostnad av 1 000 kr

Bryggplats kommande säsong:
Kom även ihåg att, om du inte skall behålla bryggplats kommande säsong skall även den sägas upp i tid. Försenad uppsägning ger inget undantag för att gå bevakning.

Så här agerar ÖSS:
All planering, uthyrning och debitering utgår från vad vi har för uppgifter om medlemskap, bryggplats, varvsplats och båtdata
Att meddela ÖSS eventuella förändringar som uppsägningar av varvs- eller bryggplats, byte av båt, eller begäran om utträde ur sällskapet är ett måste för att ÖSS skall ha rätt information. 
Om uppsägning inte sker eller sker i rätt tid ( senast 15 aug för varvsplats och senast 31 mars för bryggplats i enlighet med ”Regler för hamn och varv”) kan ÖSS endast förutsätta att båtägaren behåller plats/platser och fakturering kommer att utgå från de uppgifter vi har. Detta renderar i så fall i oönskade fakturering för medlem och försvårar ÖSS planering.

Vid byte av båt till annan storlek utan byte av båtplats skall du gå in på hemsidan och skicka ny info om båtdata så vi har aktuell information.


Du som inte ändrar något:
Du som behåller en varvs och/eller bryggplats, har samma båt som tidigare behöver självfallet inte göra något. Här har vi förhoppningsvis alla uppgifterna men vi gör kontroll och därför skall båtdata ifyllas i  upptagningspärmen.