Eldningsförbud

I Östhammars kommun är det till och från eldningsförbud beroende på väderförhållanden.
För att minska brandrisken gäller ALLTID  att endast de fasta grillarna på Bergskär får användas.  Använd endast grillkol eller briketter i grillarna. Vedeldning i grillarna är absolut förbjudet. Tänk på den  brandfaran och se till att alltid ha minst en hink med vatten i beredskap. Håll uppskikt över grillen och lämna den aldrig obevakad så länge den glöder. Om något händer är det den som tänt som har det fulla ansvaret  Vill även påminna om att Östhammars kommun sedan en tid infört bevattningsförbud. Färskvatten skall inte användas för t.ex. tvätt av båt. Sjön är full av vatten för detta.