Bryggorna och rampen på Marinvägen/Sågen

Det har pågått och pågår ett saneringsarbete rörande marken vid Marinvägen.
Detta har inneburit att det inte går att komma ner till brygga eller ramp. Arbetet är sedan en tid delvis klart så att staketet runt arbetsplatsen har flyttas något. Det går nu, på den högra sidan sett från bebyggelsen att komma ner till brygga och båtplatser, även med bil ,dock är det är ganska smalt. Alla bryggplatser är från nu tillgängliga, bedömer bryggförmannen.  Arbetet kommer dock att fortsätta på marken på den vänstra sidan och vid sjösättningsrampen. Dessa delar kan därför inte  nyttjas på en tid. Båtägare som vill sjösätta från ramp får tills vidare nyttja rampen på varvet eller vid Matton marin.