Höstens upptagning/torrsättning

Nu är upptagningspärmen utlagd i klubbhuset.
Upptagning börjar 2 september och absolut sista upptagning är den 11 oktober. För tider däremellan se Aktivitetskalendern. Medlemmar som har sin båt på varvet ombedes att i god tid boka en upptagningstid då antalet tillfällen är begränsad.Eventuell upptagning utanför schemalagda dagar görs endast om och då varvspersonal har möjlighet och till en extrakostnad av 1000 kr.
Du som tar upp din båt själv och önskar förvara båt på varv skall kontakta varvspersonal för anvisning av varvsplats. Observera att alla som har sin båt på varvet vintertid skall fylla i uppgifter på blankett i upptagningspärmen.