Bevattningsförbud i Östhammars kommun

Från den 6 maj är det restriktioner för användande av vatten i Östhammars kommun. Detta innebär att dricksvatten endast skall användas till mat, dryck och hygien. Du som har båt inom kommunen får från nu tvätta din båt med sjövatten och övrigt vara försiktig i ditt användande av färskvatten. Du kan läsa mer här på Gästrike vattens hemsida om vad du får göra och inte göra gällande färskvatten inom Östhammars kommun.