Bevakning

Tyvärr har det blivit fel i informationen vid olika tillfällen vilka bryggor det är som går bevakning denna säsong. Jag beklagar detta och vi har diskuterat i styrelsen hur vi skall hantera detta.
Beslutet är,
A2, A3, B1, B3, B4, B5 samt S. Detta följer bevakningsordningen som vi haft och får minst påverkan på de skapade scheman som är uppgjorda.
Jag kommer kontakta de personer, ca 10-15 stycken,  som berörs personligen inom de närmsta dagarna och vill Ni gå ändå så är det självklart bara bra.
Hoppas Ni har överseende med det inträffade
Hälsningar
Johan Holmstedt