Båtsamverkan

Den 2 juni anmäldes en 150 hk båtmotor stulen på Stenskär, Östhammar. Motor samt båtens GPS är tillgripna. Brottstiden är 31/5 – 2/6.
Det är inte helt ovanligt att flera motorer stjäls i samma område och att de lämnas på sk ”ankarplatser” inom nån km avstånd från brottsplatsen, där de fåt ligga till sig någon dag. Var uppmärksamma på personer och fordon ni inte känner igen och meddela polisen om ni ser något.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner
Region Mitt / PO Uppsala
Lpo Norduppland
Telefon: 010-56 767 73
Mobil: 0768-444206