Avsändare söks till inlämnad motion

Du som skickat in en motion till ÖSS årsmöte eftersöks.
Motionen handlar om Boappen
Motionen hade endast en för oss oläslig underskrift men inget skrivet namn.
Vi ber dig kontakta ÖSS ordf.
Håkan Zetterström på 070 5810209.