Avgifter 2020

På senaste årsmötet i november beslutades om nya avgifter från säsongen 2020. Generellt är det avgifter för brygga B2 samt varvsavgifter som förändrats.. Nedan kan du läsa om de förändringarna som sker.
Övriga avgifter förändras inte. För att se detaljer går du in under Avgifter här på hemsidan.

Bryggor:
Då vi får ny brygga B2 med el och vatten samt bommar kommer avgifterna från och med säsongen 2020 bli på samma nivå som brygga B1 haft ett antal år. Brygga B4 som nu är upprustats behåller tidigare servicenivå och avgifter.
Varvet:
Varvsavgiften förändras från och med hösten 2020 och kommer att bli ett kvadratmeter pris med 44 kr/kvm. Vi utgår då från båtens läng X båtens bredd. En serviceavgift kommer att tas ut för de som nyttjar varvets service i form av kranlyft, mastskjul, traktor etc. För mindre båtar som tar upp själva och enbart nyttjar spolplattan tas ingen serviceavgift ut.
Här är det viktigt att du har angett rätt mått på din båt till expeditionen.

Extra avgift:

En extra debitering om 1000 kr kommer att tas ut för de som kräver varvets hjälp med sjösättning respektive upptagning utanför schemalagda tider.