Årsmötets poströstning avslutad

Nu är poströstningen till årsmötet 2020 avslutad.
Onsdagen den 16 december kommer valda representanter att samlas för att sammanställa inkomna röster och ta fram ett årsmötesprotokoll. När detta är genomfört och protokollet justerat kommer det att läggas ut på hemsidan.