Arbetslördagen den 29 augusti

Lördagen den 29 augusti var det arbetslördag på varvet.
Det var drygt 15 personer som hörsammat att det var arbetslördag. Vi fällde tre träd, tog hand om ris, klippte/röjde gräs m.m. Vår Varvschef Torbjörn (som har licens för att köra motorsåg) hade varit och förberett en del genom att under fredagen fälla den stora lönnen som stod mitt på planen framför klubbhuset. Tallen som stod och lutade bakom klubbhuset tog vi ner och ytterligare en lönn som stod vid tallen. Några idoga personer såg till att delar av markytan blev röjd från gräs och ogräs. Vi avslutade arbetet med en gemensam fika.
Stort tack till de närvarande för en mycket bra arbetsinsats