Meny:

Instruktioner

I menyn nedan finns information om Singösexan.

Inbjudan 2019
Seglingsinstruktioner
Punkttabell
Avståndstabell Punktkort
Loggbok
Väder
Svenskt Respitsystem 2013 LYS/SRS
Vi seglade hösten 2019
Vi seglade våren 2019
Vi seglade hösten 2018
Vi seglade våren 2018
Vi seglade hösten 2017
Vi seglade våren 2017
Vi seglade hösten 2015
Vi seglade hösten 2014
Vi seglade hösten 2013
Vi seglade hösten 2012
Vi seglade hösten 2011
Vi seglade 2010

Example image - aligned to the right

Singösexan

Singösexan hösten 2019 går den 24 augusti.
Skepparmöte kl 10 på Bergskärs brygga och start vid BB-pricken NO Torsholmen kl 11. Efter seglingen ses vi åter på Bergskärs brygga för att diskutera seglingen. Då bjuds även på kaffe och grillad korv.

All information om seglingen finns i menyn till höger.

Ingen startavgift och inga priser – vi seglar för att det är roligt. Ingen anmälan men det är bra om du skickar ett mail eller sms till Kjell  (kjell.pernestal@gmail.com, 0769 304 690) om ditt deltagande för att underlätta beräkning av åtgång av korv mm.

Målet är att segla så långt som möjligt och vara tillbaka till startplatsen inom 6 h. Utmaningen ligger i att välja väg mellan punkterna i punktkortet. Man får segla varje strecka en gång i varje riktning men man väljer själv I vilken ordning man vill segla dem.

I Punktkortet finns banan beskriven. I Punkttabellen finns positionerna för banans punkter och i Avståndstabellen anges den sträcka man får tillgodoräkna sig. Som stöd för sin segling finns ett loggboksblad.

Notera att Avståndstabellen och punktkortet är uppdaterade. Det finns små skillnader från tidigare versioner.

Example image - aligned to the right